Sněmovní tisk 3
Návrh zákona o poskytování půjček se státním přispěvkem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Jaromír Kohlíček, Pavel Hojda) předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 3/0 dne 22. 7. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 14. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 8. 1998 jako tisk 3/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 1998 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1998 na 5. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 58, usnesení č. 54).Hesla věcného rejstříku: Půjčky, Rodina

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, manželé, politika porodnosti, půjčka, státní podporaISP (příhlásit)