Sněmovní tisk 226
Novela zákona o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Vladimír Paulík, Pavel Kováčik, Jiří Maštálka) předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 226/0 dne 13. 5. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 5. 1999. Vláda zaslala stanovisko 11. 6. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 6. 1999 jako tisk 226/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 350/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, sociální příspěvek, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)