Sněmovní tisk 209
Vládní návrh zákona o Ústavním soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: kontrola ústavnosti, mezinárodní dohoda, ústavní soud, zákonnostISP (příhlásit)