Sněmovní tisk 204
Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 204/0 dne 30. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Bc. Pavel Severa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 323).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 204/3, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 209, usnesení č. 501).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 10. 1999.
  Návrh zákona 11. 11. 1999 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 1999 poslancům jako tisk 204/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 1999 poslancům jako tisk 204/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 32, usnesení č. 605).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 23. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 326/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, povolení k pobytu, vízová politika, vstup cizinců, vyhoštěníISP (příhlásit)