Sněmovní tisk 198
Vládní návrh zákona, o střelných zbraních a střelivu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 198/0 dne 28. 4. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

  • 1

    1. Čtení proběhlo 21. 5. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 281).Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: osobní zbraň, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, vojenské vybaveníISP (příhlásit)