Sněmovní tisk 193
Vládní novela zákona o dani dědické, darovací a z převodu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 193/0 dne 23. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 310).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 12. 10. 1999 na 17. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu vlastnictví, nabytí vlastnictví, osvobození od daní, převod vlastnictví, spoluvlastnictvíISP (příhlásit)