Sněmovní tisk 191
Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 191/0 dne 23. 4. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 589, usnesení č. 309).Hesla věcného rejstříku: Matriky

Deskriptory EUROVOCu: dítě, evidence obyvatelstva, manželství, příjmení, smrt, statistikaISP (příhlásit)