Sněmovní tisk 184
Návrh novely zákona o správních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kalousek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 184/0 dne 16. 4. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 4. 1999. Vláda zaslala stanovisko 20. 5. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 1999 jako tisk 184/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 1999 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 353).Hesla věcného rejstříku: Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: automobilový park, dovozní daň, jednostopé vozidlo, použité zbožíISP (příhlásit)