Sněmovní tisk 164
Senátní návrh zák. o platu a dalších nálež. před. stát. moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 17. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 164/0 dne 18. 3. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 16. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 4. 1999 jako tisk 164/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 1999 (usnesení č. 113). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 294).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: cestovní náhrady, ministr, poslanec parlamentu, poslanecká dieta, soudce, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)