Sněmovní tisk 164
Senátní návrh zák. o platu a dalších nálež. před. stát. moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Pavel Rychetský, Richard Falbr, Jarmila Filipová, Jaroslav Musial, Jiří Pavlov, Richard Salzmann, Věra Vašínková, Jan Voráček a Jiří Vyvadil) předložila Senátu návrh zákona . Návrh zákona rozeslán dne 13. 3. 2003 senátorům jako tisk 1998/90/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Šenkýř) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Václav Benda), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (PaedDr.  František Vízek), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr.  František Jirava).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 1998 a přijal usnesení č. 1998/89, které bylo rozdáno jako tisk 1998/90/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 24. 9. 1998 a přijal usnesení č. 1998/105, které bylo rozdáno jako tisk 1998/90/4 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 10. 1998 a přijal usnesení č. 1998/4, které bylo rozdáno jako tisk 1998/90/2 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 10. 1998 a přijal usnesení č. 1998/62, které bylo rozdáno jako tisk 1998/90/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 10. 1998 a přijal usnesení č. 1998/38, které bylo rozdáno jako tisk 1998/90/5 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 10. 1998 a přijal usnesení č. 1998/2, které bylo rozdáno jako tisk 1998/90/7 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 12. 1998 a přijal usnesení č. 1998/3, které bylo rozdáno jako tisk 1998/90/6 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 12. 1998 a přijal usnesení č. 1998/68, které bylo rozdáno jako tisk 1998/90/8 (doprovodné usnesení).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 17. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 164/0 dne 18. 3. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 16. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 4. 1999 jako tisk 164/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 1999 (usnesení č. 113). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 294).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: cestovní náhrady, ministr, poslanec parlamentu, poslanecká dieta, soudce, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)