Sněmovní tisk 15
Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Jurečka Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 3. 8. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 27. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 8. 1998 jako tisk 15/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 9. 1998 na 4. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 38).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 1998 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 1998 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 15/3, který byl rozeslán 29. 10. 1998 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 1998 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 3, usnesení č. 89).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 11. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 11. 1998.

Zákon vyhlášen 19. 11. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 268/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Náležitosti funkcionářů, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, snížení mezd, soudce, soudce a státní zástupce, státní úředník, státní zástupce, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)