Sněmovní tisk 131
Návrh novely Zákoníku práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Štrait, Václav Exner, Jaromír Kohlíček, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Štrait Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 131/0 dne 17. 2. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 1999. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 1999 jako tisk 131/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákoník práce, Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: politika zaměstnanosti, zákoník práce, zákonná pracovní doba, zkrácení pracovní dobyISP (příhlásit)