Sněmovní tisk 1301
Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2002.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1301/0 dne 9. 4. 2002.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, informační systém, komunikační systém, ochrana komunikací, trestní rejstříkISP (příhlásit)