Sněmovní tisk 1254
N. zák. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Radim Turek, Milan Ekert, Martin Kocourek) předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Turek, Ekert, Kocourek.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1254/0 dne 19. 2. 2002.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 2. 2002. Vláda zaslala stanovisko 20. 3. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2002 jako tisk 1254/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: celní dluh, clo, daň z příjmů, pohledávkaISP (příhlásit)