Sněmovní tisk 1252
Návrh novely zákona o platu státních zástupců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

MUDr. Mgr. Ivan Langer předložil sněmovně návrh zákona 8. 2. 2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1252/0 dne 11. 2. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2002. Vláda zaslala stanovisko 12. 3. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 2002 jako tisk 1252/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 3. 2002 (usnesení č. 530). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 4. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2245).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1252/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1252/3, který byl rozeslán 7. 5. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 335, usnesení č. 2307).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 279/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, prémie, soudce a státní zástupce, státní zástupceISP (příhlásit)