Sněmovní tisk 1241
Pís.interpel.ve věci zaplacení části ruského dluhu ČR

Dokument

Autor: JUDr. Karel Kühnl

Úplný název: Písemná interpelaceve věci zaplacení části ruského dluhu České republice prostřednictvím firmy Falkon Capital
Adresát: Ing. Miloš Zeman
Podáno dne: 23. 11. 2001
Odesláno adresátovi: 24. 11. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29. 1. 2002

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 1. 2002 jako tisk 1241/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: bývalý SSSR, dluhISP (příhlásit)