Sněmovní tisk 1217
Vládní návrh zákona o platech představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1217/0 dne 14. 1. 2002.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 249, usnesení č. 2043).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Náležitosti funkcionářů, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, poslanec parlamentu, prémie, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)