Sněmovní tisk 1144
Návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Brousek, Monika Mihaličková, Michaela Šojdrová, Petr Pleva) předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Brousek Václav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1144/0 dne 15. 11. 2001.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 12. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 12. 2001 jako tisk 1144/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, nezisková organizace, převod vlastnictví, zrušení společnostiISP (příhlásit)