Sněmovní tisk 1143
Vl. zák. o platu za prac. pohot. v rozpoč. organizacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 9. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 530301143/0 dne 12. 11. 2001.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2001.
  Určil zpravodaje: Jitka Kocianová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 11. 2001 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 11. 2001 na 42. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 11. 2001 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 10, usnesení č. 1858).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal 20. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 178 pod číslem 492/2001 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: mzdová politika, mzdové tarify, navýšení mezd, stanovení mzdy



ISP (příhlásit)