Sněmovní tisk 1141
Návrh novely zák. zrušení Fondu dětí a mládeže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Brousek Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1141/0 dne 7. 11. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 5. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2001 jako tisk 1141/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 12. 2001 (usnesení č. 487). Určil zpravodaje: Kateřina Dostálová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 12. 2001 na 44. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 12. 2001 na 44. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 5, usnesení č. 1983).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 120, usnesení č. 2020).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 2. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 2. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 1. 3. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 79/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, nezisková organizace, převod vlastnictví, zrušení společnostiISP (příhlásit)