Sněmovní tisk 1117
interpelace J. Havlíčka ve věci elektr. zabez. signal. na úř

Dokument

Autor: Jiří Havlíček

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jiřího Havlíčka ve věci dodržování zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při výběrovém řízení na dodávku Elektrické zabezpečovací signalizace na Úřadu vlády České republiky
Adresát: Ing. Karel Březina
Podáno dne: 12. 6. 2001
Odesláno adresátovi: 14. 6. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 16. 10. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 16. 10. 2001 jako tisk 1117/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní služby, ochrana údajů, vládaISP (příhlásit)