Sněmovní tisk 1110
Návrh novely zákona o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Krátký, Petr Koháček, Aleš Rozehnal, Jan Zahradil, Tomáš Kladívko, Karel Šplíchal, Světlana Navarová, Jana Volfová) předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Krátký Libor a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1110/0 dne 10. 10. 2001.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 10. 2001. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 11. 2001 jako tisk 1110/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: místní daň, místní orgány státní správy, odpad, odpad z domácnostíISP (příhlásit)