Sněmovní tisk 1091
Vl. zák. v souvisl. s přijetím zákona o platebním styku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1091/0 dne 5. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1748).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1091/3, který byl rozeslán 30. 1. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 213, usnesení č. 2040).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 190, dokument 190/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2002 a přijal usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako tisk 190/1 (nezabývat se).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 125/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, bankovnictví, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, finanční transakceISP (příhlásit)