Sněmovní tisk 105
M.Vlčka ve věci odvolání ředitele Sigmundova SOU stroj.Lutín

Dokument

Autor: Ing. Miloslav Vlček

Úplný název: Interpelace poslance Miloslava Vlčka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana ve věci odvolání ředitele Sigmundova SOU strojírenského Lutín Ing. Petra Navrátila
Adresát: Mgr. Eduard Zeman
Podáno dne: 7. 9. 1998
Odesláno adresátovi: 8. 9. 1998
O zařazení na schůzi požádáno dne: 15. 1. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 1. 1999 jako tisk 105/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 4. 2. 1999 na 9. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, konkurz do státní správy, ministerstvo, odborné školství, propuštění, ředitel podniku, zákonnostISP (příhlásit)