Sněmovní tisk 1045
Interp.J. Štraita ve věci valor. důchodů a životního minima

Dokument

Autor: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace- interpelace poslance Jaroslava Štraita na ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu ve věci porušení zákona tím, že nebyla provedena valorizace důchodů a životního minima
Adresát: PhDr. Vladimír Špidla
Podáno dne: 15. 8. 2001
Odesláno adresátovi: 16. 8. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 14. 9. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 18. 9. 2001 jako tisk 1045/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 19. 9. 2001 na 38. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: důchodce, navýšení mezd, příjem, příjmová politika, sociální zabezpečení, životní minimumISP (příhlásit)