Sněmovní tisk 1031
Návrh zákona o vlastnictví bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Jan Bláha předložil sněmovně návrh zákona 31. 8. 2001.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1031/0 dne 31. 8. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 10. 2001 jako tisk 1031/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Poplatky, Řád občanský soudní, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytové právo, nemovitý majetek, osobní vlastnictví, spoluvlastnictvíISP (příhlásit)