Sněmovní tisk 77
Návrh na vydání zemědělského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Machovec, Pavel Kováčik, Jaroslav Palas, Josef Mandík, Olga Sehnalová, Ladislav Skopal, Milan Ekert, Miloslav Vlček) předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 1996.
Zástupce navrhovatele: Machovec Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 77/0 dne 7. 10. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 1996. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 11. 1996 jako tisk 77/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 11. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Karel Mach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18., 19. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 188).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 9. 1997 na 13. schůzi.

 • 3

  Návrh zákona 5. 9. 1997 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, ochrana životního prostředí, podpora zemědělství, rozvoj venkova, zemědělská politika, znevýhodněná oblastISP (příhlásit)