Sněmovní tisk 7
Protokol k Úmluvě o znečišťování ovzduší přes hranice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, Ecosoc, látky znečišťující stratosféru, opatření na kontrolu znečištění, přeshraniční spolupráce, prevence znečištění, průmyslové znečišťování, síra, znečišťování atmosféryISP (příhlásit)