Sněmovní tisk 50
Návrh zákona o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 29. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: MUDr. Milena Kolářová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 82).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 50/2, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (usnesení č. 204).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 1997 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 266).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/24, dokument 1997/24/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/6, které bylo rozdáno jako tisk 1997/24/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/44).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 4. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 1997.

Zákon vyhlášen 15. 4. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 26 pod číslem 79/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický průmysl, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, přibližování legislativy, veterinární lék, zdraví veřejnosti, zdraví zvířatISP (příhlásit)