Sněmovní tisk 49
Návrh zákona o civilním letectví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Říman Martin.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 5. 9. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Budinský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 89).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 49/2, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 217).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/14, dokument 1997/14/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Ladislav Drlý).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 2. 1997 a přijal usnesení č. 1997/4, které bylo rozdáno jako tisk 1997/14/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/29).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 3. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 1997.

Zákon vyhlášen 28. 3. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 49/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, letadlo, letecká kontrola, letecký provoz, letiště, vzdušná bezpečnost, vzdušný prostorISP (příhlásit)