Sněmovní tisk 43
Návrh zákona o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Říman Martin.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 5. 9. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 43/2, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 206).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/1, dokument 1997/1/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr.  Richard Salzmann).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/501, které bylo rozdáno jako tisk 1997/1/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/501, které bylo rozdáno jako tisk 1997/1/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 1. 1997 na 1997/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/11).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Zákon vyhlášen 21. 2. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 13/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravní infrastruktura, pozemní doprava, silniční poplatek, silniční provoz, silniční stavby, údržba, veřejná správaISP (příhlásit)