Sněmovní tisk 39
Smlouva mezi ČR a Polskou r. o pomoci v celních otázkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 5. 9. 1996.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: PhDr. Lubomír Zaorálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 1996 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 101).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 11. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 39/1.
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 12. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 39/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 12. 1996 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 165).Deskriptory EUROVOCu: celní delikty, celní spolupráce, Česká republika, clo, mezinárodní spolupráce, nedovolený obchod, PolskoISP (příhlásit)