Sněmovní tisk 385
Návrh zákona o spolupráci s mezinárodním tribunálem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní právo, mezinárodní soud, mezinárodní – vnitrostátní právo, právní pomoc, trestní řízeníISP (příhlásit)