Sněmovní tisk 382
Návrh novely zákona o volbách do PČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 23. 1. 1998.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 1998. Určil zpravodaje: JUDr. Drahoslava Bartošková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 25., 26. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 692).Hesla věcného rejstříku: Parlament

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, organizace voleb, parlamentní volby, volební právoISP (příhlásit)