Sněmovní tisk 38
Návrh zákona o nadacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/71, dokument 1997/71/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jan Voráček) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Doc. PhDr.  Karel Floss), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Ladislav Drlý), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr.  Libuše Benešová), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/26, které bylo rozdáno jako tisk 1997/71/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/50, které bylo rozdáno jako tisk 1997/71/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/39, které bylo rozdáno jako tisk 1997/71/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/16, které bylo rozdáno jako tisk 1997/71/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/18, které bylo rozdáno jako tisk 1997/71/5 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 8. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1997/123).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 8. 1997 poslancům jako tisk 38/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 8. 1997 poslancům jako tisk 38/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 68, usnesení č. 470).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 9. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 9. 1997.

Zákon vyhlášen 24. 9. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 227/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dobročinná organizace, nadaceISP (příhlásit)