Sněmovní tisk 356
Dohoda mezi vl. ČR a vl. Vietnam. rep. o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 7. 1. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 1. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Tollner a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 682).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 3. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 356/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 356/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 807).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 5. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 6. 1998.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98065/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/48, které bylo rozdáno jako tisk 1998/65/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/37, které bylo rozdáno jako tisk 1998/65/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/86).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, VietnamISP (příhlásit)