Sněmovní tisk 339
Dohoda mezi ČR a Libanonskou rep. o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 3. 12. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 12. 1997. Určil zpravodaje: Václav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 681).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 806).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 5. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 6. 1998.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98064/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Karel Burda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/47, které bylo rozdáno jako tisk 1998/64/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/36, které bylo rozdáno jako tisk 1998/64/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/85).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Libanon, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)