Sněmovní tisk 335
Rámcová dohoda mezi ČR a Nordic Investment Bank

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 21. 11. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 11. 1997. Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 589).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 1. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 335/1.
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 3. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 335/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 4. 1998 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci.


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 20. 4. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 13. 5. 1998.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 4. 1998 jako senátní tisk 98044/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Alfréd Michalík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Krámek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/33, které bylo rozdáno jako tisk 1998/44/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/29, které bylo rozdáno jako tisk 1998/44/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/67).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, finanční spolupráce, úvěrISP (příhlásit)