Sněmovní tisk 334
Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Roithová Zuzana.

Poslanecká sněmovna



Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Pojištění, Pojišťovny

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, osvobození od daní, pojistné, pojišťovna, povinné pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče



ISP (příhlásit)