Sněmovní tisk 330
Novela zákona o HK ČR a AK ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Kühnl Karel, Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 330/0 dne 20. 11. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Švrček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 598).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, podnikatel, profesní organizace, zájmové subjekty zemědělského sektoruISP (příhlásit)