Sněmovní tisk 324
Dohoda mezi ČR a Izraelem o pomoci v celních otázkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 11. 11. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 11. 1997. Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 588).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 29. 1. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 324/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 1. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 324/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 4. 1998 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci.


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 20. 4. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 13. 5. 1998.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 4. 1998 jako senátní tisk 98046/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/34, které bylo rozdáno jako tisk 1998/46/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/31, které bylo rozdáno jako tisk 1998/46/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/69).Deskriptory EUROVOCu: celní delikty, celní spolupráce, Česká republika, clo, Izrael, mezinárodní spolupráce, nedovolený obchodISP (příhlásit)