Sněmovní tisk 318
Návrh rozp. Úřadu pro dohled nad druž. zálož. - 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998

Autor: Úřad pro druž. zálož.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 11. 1997 jako tisk 318/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 11. 1997. Zpravodajem určen Ing. Jan Třebický.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Sněmovna zprávu vrátila k projednání výborům.


Čtení proběhlo 15. 4. 1998 na 23. schůzi.
Zpráva schválena.Hesla věcného rejstříku: Družstva

Deskriptory EUROVOCu: družstevní banka, návrh rozpočtuISP (příhlásit)