Sněmovní tisk 311
Návrh na vydání zákona o podpoře bydlení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 311/0 dne 27. 10. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 10. 1997. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 1997 jako tisk 311/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, převod vlastnictví, státní podpora, veřejné půjčkyISP (příhlásit)