Sněmovní tisk 306
Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Moos Petr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 4. 11. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Budinský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 590).

 • V
 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 20. 4. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 13. 5. 1998.

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 12. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 58 pod číslem 134/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Eurocontrol, letecká doprava, mezinárodní dohoda, vzdušná bezpečnost, vzdušný prostorISP (příhlásit)