Sněmovní tisk 293
Návrh novely zákona ČNR o působ. org. ČR ve věcech převodů..

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 293/0 dne 3. 10. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šafařík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 521).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 4. 2. 1998 na 20. schůzi vrácen k projednání výborům (usnesení č. 636).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 293/6, který byl rozeslán 16. 4. 1998 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Odškodnění, Organizace neziskové

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, nacionální socialismus, oběť, odškodnění, převod vlastnictví, privatizaceISP (příhlásit)