Sněmovní tisk 282
Vládní návrh ústavního zákona o bezpečnosti ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 9. 1997.
Zástupce navrhovatele: Lobkowicz M.,Svoboda C..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 282/0 dne 22. 9. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 9. 1997. Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 530).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 282/5, který byl rozeslán 2. 4. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 741).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/34, dokument 1998/34/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Egon Lánský), Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/23, které bylo rozdáno jako tisk 1998/34/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/33, které bylo rozdáno jako tisk 1998/34/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/20, které bylo rozdáno jako tisk 1998/34/3 (přerušuje projednávání).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/53).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 1998.

Zákon vyhlášen 29. 5. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 110/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost státu, Situace krizové, Ústava České republiky, ústavní zákony

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: armáda, civilní ochrana, obranná politika, veřejná bezpečnost, základní vojenská služba, zvláštní stavISP (příhlásit)