Sněmovní tisk 280
Návrh zákona, rušící z. o trvalém usídlení kočujících osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Grebeníček, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 1997.
Zástupce navrhovatele: Grebeníček M., Rujbrová Z..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 280/0 dne 3. 9. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 9. 1997. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 1997 jako tisk 280/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 10. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Hana Orgoníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 578).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 280/4, který byl rozeslán 5. 2. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 653).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/12, dokument 1998/12/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Antonín Petráš) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing.  Jarmila Filipová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 2. 1997 a přijal usnesení č. 1998/6, které bylo rozdáno jako tisk 1998/12/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/16, které bylo rozdáno jako tisk 1998/12/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/14).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 3. 1998.

Zákon vyhlášen 30. 3. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 57/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika národnostní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, derogace, kočovnictví, národnostní menšina, RomovéISP (příhlásit)