Sněmovní tisk 27
Návrh novely zákona o patentových zástupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Schneider Jaromír.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 6. 8. 1996.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 72).Hesla věcného rejstříku: Komory, Patenty, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: patent, patentové právo, průmyslové vlastnictvíISP (příhlásit)