Sněmovní tisk 266
Návrh novely zákona o bankách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 266/0 dne 21. 8. 1997.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 26. 8. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 472).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 266/2, který byl rozeslán 17. 10. 1997 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 199, usnesení č. 512).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 266/3, který byl rozeslán 5. 11. 1997 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 563).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/89, dokument 1997/89/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr.  Richard Salzmann).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/77, které bylo rozdáno jako tisk 1997/89/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/41, které bylo rozdáno jako tisk 1997/89/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1997/151).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 1997 poslancům jako tisk 266/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 1997 poslancům jako tisk 266/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 1. 1998 na 18. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 10).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 1998.

Zákon vyhlášen 6. 2. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 16/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní právo, bankovnictví, cenné papíryISP (příhlásit)