Sněmovní tisk 258
Návrh novely zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 258/0 dne 4. 8. 1997.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 11. 8. 1997. Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Pěnička a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 473).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 258/3, který byl rozeslán 17. 10. 1997 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 517).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/85, dokument 1997/85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/58, které bylo rozdáno jako tisk 1997/85/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 11. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/142).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 12. 1997.

Zákon vyhlášen 11. 12. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 303/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, daň, daňová asignace, daňový poplatník, chemický alkohol, palivo, spotřební daň, tabákISP (příhlásit)