Sněmovní tisk 25
Návrh zákona o veřejném ochránci práv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petra Buzková, Hana Orgoníková, Vladimír Cisár, Radim Turek, Jindřiška Zachardová, Zdeněk Škromach, Jiří Hofman) předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Buzková Petra a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 25/0 dne 31. 7. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 1996. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 1996 jako tisk 25/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 9. 1996. Určil zpravodaje: Dušan Kulka a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3., 4. 10. 1996 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 71).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 110 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 25/6, který byl rozeslán 27. 2. 1997 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Veřejný ochránce práv

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zákonnostISP (příhlásit)